Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa internetového obchodu (www.abczone.sk) 

1.  Identifikácia prevádzkovateľa a správcu osobných údajov
1.1 Prevádzkovateľom elektronického obchodu a správcom Vašich osobných údajov je:

    Obchodné meno:     Bliss Tec s.r.o.
    Sídlo:             Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
    IČO:                 50 865 153 
    DIČ:                 2120526529
    IČ DPH:           SK2120526529
    Zapísaná v :    Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka                 číslo: 129370/B
    e-mail:             eshop@abczone.sk 
    mobil:             +421 907 679 060
    
2.  Spracúvanie osobných údajov 
2.1 Nákup tovarov cez e-shop abczone.sk

Spoločnosť Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov spracúva za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s Vami (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.abczone.sk, za účelom plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a vybavenia prípadných Vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje: 
    a) meno a priezvisko, príp. titul 
    b) adresa 
    c) telefónne číslo 
    d) e-mailová adresa 
    e) obchodné meno – fyzickej osoby podnikateľa 
    f) IČO, DIČ, IC DPH 
    g) údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo úctu, pripísaná suma, dátum úhrady) 

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať Vám tovar. Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), s poukazom na článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, s poukazom na článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. 

Príjemcami osobných údajov môžu byt naši zmluvní partneri: 

    a)    ASBIS SK spol. s r.o. so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, IČO: 31 382 541
    b)    m:zone s.r.o. so sídlom spoločnosti Dukelská 852/28, 952 01 Vráble , IČO: 34 146 229, IČ DPH: SK2020 411778
    c)    AT computers a.s. so sídlom spoločnosti Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava
    d)    AT computer, s.r.o. so sídlom spoločnosti  Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO 31611559, DIČ 2020449937,  IČ DPH SK2020449937 
    e)    FAST PLUS, spol. s r.o, so sídlom spoločnosti Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO 35712783, DIČ 2020227616, IČ DPH SK2020227616 

Uchovávanie a spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je za týmto účelom 5 rokov po splnení poslednej časti plnenia Zmluvy, pokiaľ nám zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnosť uchovávať zmluvnú dokumentáciu dlhšiu dobu. Osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretích krajín.

Cookies
Na našich internetových stránkach používame súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, kde zhromažďujú užitočné informácie, aby zvýšili funkčnosť našich internetových stránok a uľahčili vám ich využívanie.

Cookies a ďalšie štatistické techniky môžeme používať na štatistické účely, kedy spracúvame ich anonymné, súhrnné štatistiky týkajúce sa napr. používania internetových stránok, aby sme zistili, ako používatelia používajú naše webové stránky a aby sme im túto činnosť uľahčili.

Vo svojom internetovom zariadení môžete cookies zakázať, obmedziť ich používanie alebo ich z počítača odstrániť. Keďže však súbory cookie významne prispievajú k funkčnosti našich internetových stránok, ich obmedzovanie môže obmedziť aj funkčnosť týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu: O používaní cookies.

2.2 Priamy marketing

Spoločnosť Bliss Tec s.r.o. v nadväznosti na Váš nákup tovarov prostredníctvom e-shopu abczone.sk Vám môže na vašu e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo, zasielať informácie o vlastných podobných tovaroch. Umožňuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykoľvek jednoducho odmietnuť. Doručovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletterov alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa eshop@abczone.sk . 

Osobné údaje na účely priameho marketingu sú ďalej spracúvané prostredníctvom: služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovateľ. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC spracúva osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/ ). 

2.3  Prihlásenie sa na odber Newsletteru 
Prihlásením sa na odber Newsletteru ste vyjadrili súhlas alebo vyjadríte súhlas, aby spoločnosť Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje: emailová adresa. Spoločnosť Bliss Tec s.r.o. spracúva tieto osobné údaje na účely zasielania marketingovej komunikácie. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byt zasielané údaje obsahujúce aktuálne novinky, akcie, prípadne ďalšie marketingové informácie o ponúkaných tovaroch. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 

Osobné údaje na účely zasielania Newsletterov sú ďalej spracúvané prostredníctvom služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovateľ. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC používa osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/ ). 
Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete na tento účel, budeme spracúvať až do odvolania Vášho súhlasu s odberom Newsletteru. Z odoberania Newsletteru sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť tak, že svoj súhlas odvoláte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa 
eshop@abczone.sk . 

2.4 Registrácia používateľského účtu zákazníka na abczone.sk 
Odoslaním registračného formulára používateľského účtu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov spracúval Vaše nasledovné osobné údaje: 
    • meno a priezvisko, príp. titul 
    • adresa 
    • e-mailová adresa 
    • telefónne číslo 
    • Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii používateľského úctu 
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej návšteve e-shopu abczone.sk odznova. abczone.sk automaticky pred vyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach abczone.sk.   

2.5 Prihlásenie do používateľského účtu na e-shope abczone.sk 
Prihlásením sa do používateľského účtu na e-shope abczone.sk ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje: 
    • prihlasovacie meno 
    • heslo 
Prihlásením sa do používateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla máte prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok, objednávkový formulár máte automaticky pred vyplnený Vašimi osobnými údajmi. 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach abczone.sk.   

2.6    Odoslanie kontaktného formuláru 
Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku abczone.sk súhlasíte, aby Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ spracovával Vaše nasledovné osobné údaje: 
    • meno a priezvisko 
    • e-mailová adresa 
    • text správy 
Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 
Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.   

2.7 Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru
Pridaním komentáru cez webovú stránku abczone.sk, prípadne pridaním recenzie tovaru súhlasíte, aby Bliss Tec s.r.o. ako spracovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje: 
    • Meno a priezvisko, príp. titul 
    • E-mailová adresa 
    • Text komentára alebo recenzie 
Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo recenzie na webovej stránke abczone.sk Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 
Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. O odstránenie komentára alebo recenzie nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu 
eshop@abczone.sk

2.8 Zdieľanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook
Webová stránka abczone.sk používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky abczone.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu. Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky abczone.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info 
Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

2.9    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory
Bliss Tec s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory Vaše nasledovné osobné údaje: 
    • Meno a priezvisko, príp. Titul 
    • E-mailová adresa 
    • adresa 
    • Telefónne číslo 
    • Číslo objednávky 
    • Komunikácia a informácia, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete 
Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamačných konaní. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 
Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto účelom spracúvame do uplynutia záručnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podľa toho, čo nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny. 

2.10 Spracúvanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností
Bliss Tec s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje uvedené v odsekoch 1) až 10) týchto Zásad ochrany osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR  (zákonné povinnosti spracovateľa osobných údajov sú upravené napr. v nasledovných právnych predpisoch : zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach ). 
Príjemcom osobných údajov môžu byt nasledovné osoby: 
•         daňoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.  

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva: 
  
  a)    Právo prístupu k osobným údajom 
Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu. 
    b)    Právo na opravu osobných údajov 
Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov. 
    c)    Právo na vymazanie osobných údajov 
Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
    
d)    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne. 
 
   e)    Právo na prenosnosť osobných údajov 
Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu spracovateľovi. 
  
  f)    Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov 
V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 
   
 g)    Platnosť Zásad ochrany osobných údajov 
Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2021. Spoločnosť Bliss Tec s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.

Product added to wishlist